Contemporary Art Center

Конкурс за проекти во Мобилна Монтажна Галерија

Центарот за современи уметностиСкопје

во соработка со општина Центар

објавува

ПОВИК

 

Повикот се однесува до сите ликовни уметници, куратори, мултимедијални и изведувачки уметници

и уметнички групи кои работат во областа на современата уметност  да поднесат

предлог проекти за самостојни или групни изложби и работилници кои ќе се реализираат во Мобилна / Mонтажнагалерија од 20 Јуни до 31 Октомври 2017 год.

(лоцирана во Скопје – Парк на Франкофонијата)

Финасиски ќе бидат поддржани 4 проекти (до 20,000 ден.) и 2 работилници( до 10,000 ден).

Вкупен буџет за Повикот изнесува 100,000 ден.

 

Read more...

Отворен повик

за наградата ДЕНЕС 2018 за млад визуелен уметник во Македонија до 35 години

 

Центарот за современи уметности - Скопје и ФРУ – Факултет за работи што не се учат Битола/ Скопје созадоволство го објавуваат Отворениот повик за наградата ДЕНЕС 2018 за млад визуелен уметник во Македонија до 35 години. Наградата ДЕНЕС се доделува на исклучителна и истакната тековна уметничка практика која вклучува критичко и естетско размислување и импементација и е единствена награда на млад визуелен уметник во Македонија.

Read more...

ПОВИК

Центарот за современи уметностиСкопје

објавува

 ПОВИК

до сите ликовни уметници, куратори, мултимедијални и изведувачки уметници

и уметнички групи кои работат во областа на современото творештво  да поднесат

идеи за изложби и проекти  кои ќе бидат реализирани во текот на

2015-та и првите 4 месеци од 2016-та година во Мобилна / Mонтажнагалерија

(лоцирана во Скопје – Парк на Франкофонијата, а која ќе биде поставена и во Битола и Кавадарци во текот на 2015 г.)

Во рамките на проектот „Мобилна култура - солидарни граѓани“ (кој го спроведува ЦСУ-Скопје заедно со партнерските организации: Факултет за работи што не се учат од Битола и Проект ЕУ од Кавадарци) се трудиме да создадеме долгорочно одржлив независен простор за уметничко и граѓанско делување и изразување и зголемување на бројноста и квалитетот на активната културна публика во Скопје, Кавадарци и Битола и нејзино вклучување во граѓански активистички иницијативи преку уметничка продукција, креативни настани и едукација.

Read more...

Изложба на фотографии: Homo Natura – Homo Technologicus

автор: Наташа Гелева

локација: Мобилна/Монтажна Галерија, среда, 21 мај, 2014, 20.00 ч., Парк на Франкофонијата, Скопје (Локацијата за поставување на галеријата е овозможена со поддршка на Општина Центар)

Homo Natura – Homo Technologicus

Read more...

Oтвoрањето на Мобилна/Mонтажна галерија на Центарот за современи уметности – Скопје

Мобилна Mонтажна Галерија на Центарот за Современи Уметности – Скопје

 

Отворање на Галеријата: Петок, 04 април, 2014, 20.00 ч., локација: Парк на Франкофонијата

 

Идејата за креирање на Мобилната монтажна галерија е резултат на потребата за независно делување во сопствен простор кој ќе биде препoзнаен како таков и кој нема да зависи од вољата на јавните културни институции и нивните интереси, туку ќе ги одразува идеите и креативните потенцијали на уметниците, независниот културен сектор и граѓаните.

Read more...

ПОВИК

Центарот за современи уметности - Скопје

објавува:

ПОВИК

до сите ликовни уметници, ликовни критичари и куратори, да поднесат

идеи за настани кои ќебидатреализираниво

Мобилна монтажнагалерија

во текот на 2014 година

Read more...

Foto Voice / Фото Глас

Фото Глас - реши го сопствениот проблем со еден клик на фото апатарот

Што е фото глас? Една слика илјада збориви

Фото глас е метода (алатка) наменета за решавање на локланите проблеми преку употреба на иновативни методи, комуникација и пред се фотографија/слика. Фото гласот служи да иницира брзо и едноставно решавање на локалните проблеми од сферата на инфраструктурата, секојдневниот живот, здравството, образованието, екологијата и културата преку нивно експлицитно јавно прикажување и нај директно посочување на проблемот до надлежните, но и до оние кои се директно засегнати од проблемот да се вклучат во решавањето на истиот.

Идеата на фото гласот е да не потсеќа и да не натера на акција за решавање на локалниот проблем со кој секојдневно се среќаваме на начин на кој нема да изгубиме многу време и нема да се заморуваме со бирократски процедури и официјални барања. Значењето и успешноста на решавањето на проблемите преку фото гласот се базира на потенцирањето на битноста на решавањето на проблемот за одредена група луѓе ( улица или зграда, маало, месна заедница, село..) и нивно вклучување во креирањето на притисок кон надлежните кои треба да го решат проблемот.

Read more...

Filip Jovanovski - winner of YVAA DENES 2013 / Филип Јовановски добитник на наградата за млад ликовен уметник ДЕНЕС 2013

Still life: a collection from The working class goes to heaven

 

A still life is a real life.

Robert Wilson

 

The project is a small archive of several projects questioning the context of civil disobedience as a small intimate of the new revolution / change which calls in particular local and global political context, especially with prominent events in the last 2 years.

Read more...

Годишна награда за млад ликовен уметник ДЕНЕС 2013

Центарот за современи уметности – Скопје

Ве поканува на отворање на изложбата по повод доделување на
Годишната награда за млад ликовен уметник ДЕНЕС 2013

Номинирани: Зорица Зафировска, Дарко Алексовски, Марко Манев и Филип Јовановски

Понеделник, 24 јуни, 2013, 20.30 ч., Галерија на Младински културен Центар – Скопје ("Кеј Димитар Влахов" бб, 1000 Скопје)

The Contemporary Art Centеr – Skopje

Cordially invites You to attend the opening of the
Exhibition for Young Visual Artists Annual Award DENES 2013

Nominated: Zorica Zafirovska, Darko Aleksovski, Marko Manev & Filip Jovanovski
Monday, June 24, 2013, 8:30 p.m., Gallery of Youth Cultural Center – Skopje (Kej Dimitar Vlahov b.b., 1000 Skopje)

REKA

about Reka

The Reka region is located in the western Macedonia, between Mavrovo and Debar on one side, and the border with Republic of Albania and Kičevo area on the other. Geographically, Reka region is bordered with the southern slopes of Šar Mountain on the north, and the northern parts of the Dešat Mountain on the south. Korab and Krčin Mountains draw the western border, while Bistra and Stogovo Mountains draw the eastern one.

Read more...

Education

Roots and Rhizomes

1. The Timetable
Roots and Rhizomes is the title of the project that was conceived in the beginning of 1999. It was incepted in accordance with the guidelines set forth in Research and Education Programme of SCCA Network. During the initial, articulating stages of Roots and Rhizomes, as if everything were revolving around the interpretation of the requirements enlisted in the Programme. The very first reaction was that there is a need for an analysis, a developmental projection and proposals for a value model that would improve relations between the processes of higher education in art history and the career of the practicing art historian of today. Further on, all of these demands were subject to subsequent restriction - in terms of regional, cultural and political particularities pertaining to the so-called societies in transition from Central, Eastern and South-Eastern Europe.

Read more...

Understanding The Balkans

General Idea of the Conference

The project titled as UNDERSTANDING THE BALKANS is conceived as a challenge to examining the alteration stratum of the Balkans, concentrating strongly on questions of society, culture, art, and history. Reflections and analysis dedicated to these complex issues were examined during the Conference that took place in Ohrid, October 2000.

Read more...

Tik Tak Tok

An international inter-disciplinary collaboration between Artists, Designers, Writers, Philosophers and Students from Dundee (Scotland) and Skopje (Republic of Macedonia)

First Exhibition: December 13 - 20, 2000 Museum of Contemporary Art, Skopje, Macedonia
Second Exhibition: February 15 - 10 march. 2002, The University of Dundee, Dundee, Scotland

Organized by: 
The Contemporary Art Center - Skopje and 
The University of Dundee's Visual Research Centre

Read more...