z

a

y

a

c

VII
 

Zine About Young Art and Culture

Internacionalen festival za elektronski umetnosti
Festivalot predizvika golem interes kaj publikata
zainteresirana za novite trendovi vo umetnosta

DVD magazin za sovremena umetnost
Prviot broj na magazinot e posveten na umetnosta od prostorite na porane{na Jugoslavija

Retrospektivna izlo`ba na neizlo`eni dela
     od Nikola  Martinoski

Molitva - novo video na Stefan [a{kov
Film posveten na site sveti mesta

Sliki i dela od ateljeata na fakultetot za likovni umetnosti
Mladite umetnici so `elba da izlezat od anonimnosta

Proekt - Kultura za sekogo
15.000 lu|e za prvpat vo kino

Blood and Honey
Izlo`ba kurirana od Harold Zeman - kuratorot na Venecijanskoto bienale

Razgovor so Slavica Jane{lieva
Dobitnik na nagradata DENES po nejziniot pretstoj vo Wujork, SAD

Nade Pe{eva
Feti{ mutacii i izgubeni du{i

Ideja-teka
Konceptualniot diskurs vo makedonskata likovna umetnost

 

 

Списанието е замислено како место за објавување на рецензии и пократки текстови поврзани за изложбената активност во Македонија. ZAYAC нема за цел да ги опфати пошироките аспекти на теориската анализа на рецентната продукција, туку претставува фреквентно и динамично поле за реакција. Истото е организирано и водено од група на млади уметници, куратори и ликовни критичари, како и студенти, на кои им е овозможено да создадат свое место за делување.