Z A Y A C  No. IX

Zine About Young Art and Culture

 

КИЦ конечно ренован Интервју со Атанас Ботев добитник на наградата ДЕНЕС 2006
Децентрализација на културата Шио ми га Ѓуро Press to exit Project space
за и околу
Кофалања Уметничка презентација
 Марија Павловска

A.D.A. - Рефлексии за уметноста во дигиталното доба

 

Урбана култура - Бели ноќи

Impresum